"Камержуулалт" болзолт уралдаан зарлалаа

2017-04-13 14:10:35

Нийслэл хотод үйлдэгдэж буй гэмт хэргийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд орон сууц түүний гадна орчин, гэр хорооллын гудамж, талбайг камержуулж иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор нийслэлийн Цагдаагийн газраас санаачлан Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран 60.000.000 төгрөгийн шагналын сантай "Камержуулалт" болзолт уралдааныг зарлалаа. Уралдаан ирэх зургаадугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл 2 сарын хугацаатай болох юм.

Болзолт уралдааны хугацаанд идэвх санаачлага гарган оролцсон дүүрэг, хороо, сууц өмчлөгчдийн холбоо, хөршийн хяналтын бүлэг, Засаг дарга, цагдаагийн ажилтан, иргэдээс сонгон шалгаруулж дараах урамшуулал олгоно.

Үүнд:
Дүүрэг хороо:
1-р байр 6 сая төгрөг
2-р байр 5 сая төгрөг
3-р байр 4 сая төгрөг
Сууц өмчлөгчдийн холбоо:
1-р байр 6 сая төгрөг
2-р байр 5 сая төгрөг
3-р байр 4 сая төгрөг
Хөршийн хяналтын бүлэг:
1-р байр 6 сая төгрөг
2-р байр 5 сая төгрөг
3-р байр 4 сая төгрөг
Тусгай шагнал:
Засаг дарга - 4 тус бүр 1 сая төгрөг
Цагдаагийн ажилтан - 4 тус бүр 1 сая төгрөг
Иргэн - 4 тус бүр 1 сая төгрөг
Иргэд, оршин суугч та бүхнийг болзолт уралдаанд идэвхитэй оролцохыг урьж байна гэж нийслэлийн Цагдаагийн газраас мэдээллээ.