Төсвийн хэмнэлт, орлого давалт, үлдэгдэл санхүүжилтийн тухай

2012-05-29 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 , Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.13, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Нийслэлийн 2012 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” тогтоол, Сангийн сайдын 2007 оны 11 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Нийслэлийн орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2011 оны төсвийн хэмнэлт, өөрийн үйл ажиллагааны орлогын давалт, үлдэгдэл санхүүжилтийг хавсралтаар баталсугай.
  2. Дүүргийн орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2011 оны төсвийн хэмнэлт, өөрийн үйл ажиллагааны орлогын давалтыг зохих хууль, журмын дагуу шийдвэрлэхийг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт зөвшөөрсүгэй.
  3. Төсөвт байгууллагуудын 2011 оны төсвийн хэмнэлт, орлого давалт, үлдэгдэл санхүүжилтийн зохих хэсгийг төсөвт төвлөрүүлэн, байгууллагуудын төсвийн хэмнэлт, орлогын давалтыг тогтоосон журмын дагуу хяналт тавин санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/ -т үүрэг болгосугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
05 дугаар сарын 29- ны өдрийн
373 дугаар захирамжийн хавсралт

НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН
2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ХЭМНЭЛТ, ОРЛОГО ДАВАЛТ,
ҮЛДЭГДЭЛ САНХҮҮЖИЛТ

                                                                                                                /төгрөг, менгөөр/

 

 

Байгууллагын нэр

Төсвийн хэмнэлт, нэмэгдэл орлогын зарцуулах эрх олгох

Төсөвт төвлөрүүлэх

1

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

58,034,231.31

82,550,016.97

2

Нийслэлийн Аудитын газар

166,475.78

 

3

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

17,935,781.64

113,868,341.96

4

Нийслэлийн байнгын онцгой комисс

323,410.15

 

5

Газрын хянан баталгаажилтын зардал

277,558,658.10

 

6

Газар чөлөөлөх зардал

88,489,452.00

 

7

Хот тохижуулах зардал

168,317,968.62

2,533,500.00

8

Захирагчийн ажлын алба

27,627,754.87

3,161,934.00

9

Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төв

480,341.04

4,931,586.90

10

Соёлын төв өргөө

4,699,700.00

34,272,749.39

11

Байгаль хамгаалах газар

37,002,938.00

 

12

Нийтийн тээврийн газар

61,166,656.40

17,042,122.00

13

Авто замын хөрөнгө оруулалтын барьцаа хөрөнгө

2,404,109,401.00

 

14

Авто замын газар

714,644,842.34

268,430,749.00

15

Нийслэлийн Татварын газар

4,303,702.95

 

16

Хотын тээврийн татварын тасаг

6,395,540.00

679,522.90

17

Нийтийн аж ахуйг сайжруулах 2 төслийн удирдах нэгж

 

80,091.90

18

Баяр наадмын зардал

55,270,726.21

 

19

Өмчийн Харилцааны газар

12,502,225.05

19,158,800.00

20

Өмчийн харилцааны газрын түрээсийн барьцаа хөрөнгө

499,310,615.24

 

21

Хөрөнгө оруулалтын газар, барьцаа хөрөнгө, техник хяналтын зардал

5,073,132,176.98

 

22

Барилга хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар

13,371,491.30

22,288,700.00

23

Нийслэлийн Тагнуулын газар

238,071.00

 

24

Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв /үйл ажиллагаа/

1,114,608.28

964,000.00

25

Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв /төсөл/

109,038,800,00

 

26

Хөдөө аж ахуйн газар

7,003.95

752,939.04

27

Мэдээллийн технологийн газар

212,545.43

 

28

Тендерийн бичиг баримт

3,440,778.00

 

29

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ

2,112,677.90

24,399,204.94

 

 

 

30

Орон сууц хөгжүүлэх сан

150,002,999.00

 

31

Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв НӨҮГ

78,457.81

3,206,100.00

32

Хөдөлмөрийн газар

5,016,341.50

4,538,342.36

33

Улаанбаатар чуулга

18,619,203.30

10,047,940.87

34

Цэргийн дүйцүүлэх алба

9,596,872.05

 

35

Архивын газар

5,365,917.00

486,621.00

36

Замын Хөдөлгөөний удирдлагын төв НӨҮГ

1,956,811.93

4,958,344.43

37

Нийтлэг үйлчилгээний газар

191,504,915.93

18,288,689.13

38

Нийслэлийн Төр захиргааны Авто бааз

8,011,300.00

 

39

Агаарын чанарын алба

12,960,399.01

22,223,500.00

40

Аялал жуулчлалын газар

 

6,715,773.95

41

Монголын Хүүхдийн ордон

159,001,131.06

44,819,800.00

42

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

22,395,189.42

1,977,137.06

43

Гэр хороололыг орон сууцжуулах төсөл НӨҮГ

6,472,231.20

1,895,389.00

44

Ахмадын хороо

7,917,603.84

8,083,400.00

45

Барилга хот байгуулалтын төсөл

3,478,789.29

 

46

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын барьцааны данс

237,772,854.00

 

47

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын дуусаагүй ажлын үлдэгдэл

1,634,579,752.00

 

48

Төвлөрсөн төсвийн хөрөнгө оруулалтын дуусаагүй ажилын үлдэгдэл санхүүжилт

26,273,305,622.41

 

 

Дүн

38,389,044,964.29

722,355,296.80