Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2012-05-31 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 50 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлэх зорилгоор “Улаанбаатар нийтийн марафон” гүйлтийг 2012 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулсугай.
  2. Улаанбаатар нийтийн марафон гүйлтийг зохион байгуулах ажлын хэсгийг хавсралтаар баталсугай.
  3. Улаанбаатар нийтийн марафон гүйлтийг замын хөдөлгөөнд саад учруулахгүй маршрутаар зохион байгуулж ажиллахыг Ажлын хэсэг /М.Отгонбаяр/-т даалгасугай.


НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
05 дугаар сарын 31-ны өдрийн
386 дугаар захирамжийн хавсралт

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга:                                М.Отгонбаяр                            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

Гишүүд:                             Ж.Ганболд                               Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын дарга
                                            Ц.Энхжаргал                           
Замын Цагдаагийн газрын дарга
                                            Ө.Энхтөр                                  Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга
                                            М.Мөнхдэлгэр                         
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын орлогч дарга
                                            Ц.Пүрэвхүү                              
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дарга
                                            Ш.Сүхбаатар                          
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын дарга
                                            Т.Батжаргал                            
“Ар монгол трэвл” ХХК-ийн Ерөнхий захирал /зөвшилцсөнөөр/
                                            С.Өнөрбаяр                            
Хэт холын марафон гүйлтийн холбооны дарга /зөвшилцсөнөөр/
                                            М.Анхзаяа                               
“Ар монгол трэвл” ХХК-ийн менежер /зөвшилцсөнөөр/
Нарийн бичгийн
дарга:                                А.Болдмаа                                 
Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын ахлах мэргэжилтэн