Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай

2012-02-16 00:00:00

Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Нийслэлийн Газрын алба, Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын дэргэдэх техникийн зөвлөлийн 2012 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 17 /Арван долоо/ аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших эрхийг шинээр баталгаажуулсугай.
  2. Газар эзэмших эрх нь баталгаажигдсан дээрх аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, эрхийн актын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Газрын алба /Ц.Сандуй/-нд даалгасугай.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийнх Засаг даргын 2012 оны
02 дугаар сарын 16-ны өдрийн
93 дугаар захирамжийн хавсралт

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ НЬ ШИНЭЭР БАТАЛГААЖСАН
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ

 

Д/д

Газар эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр

Газрын

Байршил

Зориулалт

Хэмжээ

м2

Хугацаа

/жил/

Эдэлбэрийн

хэлбэр

Баталгаажигдах эх үүсгэвэр

Баянгол дүүрэг

1

Сод монгол групп ХХК

БГД 20 хороо

үйлдвэрлэл

11000

15

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2011 оны 101, /16000/

2

Сод монгол групп ХХК

БГД 20 хороо

шатахуун түгээх газар

4800

15

эзэмшүүлэх

3

Алхана трейд ХХК

БГД 11 хороо

шатахуун түгээх газар

927

15

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2008 оны 343, /800/

4

Алхана трейд ХХК

БГД 03 хороо

шатахуун түгээх газар

1948

15

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2002 оны Б/14

Сүхбаатар дүүрэг

5

Хүрээ инвест ХХК

СБД 17 хороо

шатахуун түгээх газар

1650

5

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2011 оны 311, /худалдаа, үйлчилгээ/

6

Сод монгол групп ХХК

СБД 14 хороо

шатахуун түгээх газар

2800

5

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2007 оны 380, /Ч.Цогт-Очир, 1500, авто үйлчилгээ/

7

Сод монгол групп ХХК

СБД 13 хороо

шатахуун түгээх газар

1772

5

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2007 оны 133,

/Ц.Пүрэвренчин, 324,авто үйлчилгээ/

Чингэлтэй дүүрэг

8

Алхана трейд ХХК

ЧД 19 хороо

шатахуун түгээх газар

2000

5

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2008 оны 172

9

Мон-Аналитик ХХК

ЧД 05 хороо

шатахуун түгээх газар

1780

5

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2008 оны 99, /1500/

10

Хүрээ инвест ХХК

ЧД 11 хороо

шатахуун түгээх газар

1000

5

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2008 оны 99, /авто үйлчилгээ/

11

Сод монгол групп ХХК

ЧД 19 хороо

шатахуун түгээх газар

2595

5

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2011 оны А/201, /Ц.Пурэврэнчин/

12

Дархан-Өүлэн эх ХХК

ЧД 08 хороо

авто үйлчилгээ

1500

5

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2008 оны 172, /Мэргэван XX к/

Налайх дүүрэг

13

Сод монгол групп ХХК

НД 01 хороо

шатахуун түгээх газар

3720

5

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2005 оны 242, /1600/

Хан-Уул дүүрэг

14

Хүрээ инвест ХХК

ХУД 03 хороо

шатахуун түгээх газар

1200

5

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2006 оны 280

15

Мон-Аналитик ХХК, Сод монгол групп ХХК

ХУД 10 хороо

шатахуун түгээх газар

2975

5

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2008 оны 389, /2500/

16

Сод монгол групп ХХК

ХУД 03 хороо

шатахуун түгээх газар

1570

5

эзэмшүүлэх

ДЗД-ын 2007 оны 198, /Ц.Нямсүрэн, 672,авто үйлчилгээ/

 

 

 

 

 

 

 

ДЗД-ын 2006 оны

17

Сод монгол групп ХХК

ХУД 10 хороо

шатахуун түгээх газар

3000

5

эзэмшүүлэх

280, /Мэргэван ХХК, 1500/