Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2012-02-16 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.1.4.а, Газрын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Улаанбаатар хотын бохир усны “Туул-1” гол цуглуулагч шугамын трассын дагуух газрыг чөлөөлөх, барилга байгууламжийг барих ажлыг эрчимжүүлэх, шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүрт нь зохион байгуулж ажиллах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажпын хэсгийн ахлагч     Ч.Бат                                         Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга

Гишүүд                                Л.Алтангэрэл                          Улаанбаатар хотын Ерөнхий инженер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга
                                              М.Буяндэлгэр                          Нийслэлийн Газрын албаны дэд дарга
                                              Ч.Однасан                               Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын орлогч дарга
                                              Ж.Даваасүрэн                        Нийслэлийн Авто замын газрын Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн дарга
                                              Д.Бат-Ундрах                          Нийслэлийн Газрын албаны Газар албадан чөлөөлөх хэлтсийн дарга
                                              Б.Баатархуяг                           Ус сувгийн удирдах газрын дэд дарга, Ерөнхий инженер
                                              П.Болдбаатар                        Төв цэвэрлэх байгууламжийн албаны дарга
                                              Ш.Мөнхжаргал                       “Дулааны сүлжээ” хувьцаат компаний Ерөнхий инженер
                                              Л.Ганзориг                              “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” хувьцаат компаний Ерөнхий инженер
                                              Ж.Эрдэнэчимэг                       Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсөл хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн
                                              Т.Чимэд-Очир                          Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын Ус хангамжийн инженер
                                              Ж.Мягмарсүрэн                       Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер
                                              Н.Наранбаатар                       Мэдээлэл холбоо сүлжээний газар Хотын сүлжээний албаны дарга /зөвшилцсөнөөр/
                                              Г.Сэрээнэндорж                     Улаанбаатар төмөр замын хэрэг эрхлэх газар Ерөнхий инженер /зөвшилцсөнөөр/
                                              Д.Ганчимэг                               Баянгол дүүргийн Газрын албаны дарга
                                              Ж.Батсайхан                            Сүхбаатар дүүргийн Газрын албаны дарга
                                              Э.Болорчулуун                         Сонгинохайрхан дүүргийн Газрын албаны дарга
                                              Ц.Батдорж                               “Монхидроконстракшн” ХХКомпаний захирал

Нарийн бичгийн дарга О.Заяамандах                           Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын Ерөнхий инженерийн үүрэг гүйцэтгэгч, Барилга захиалагч инженерингийн хэлтсийн дарга

2. Улаанбаатар хотын бохир усны “Туул-1” гол цуглуулагч шугамын трассын дагуух газрыг чөлөөлж, Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Ч.Бат/-т даалгасугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР