Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, орон сууцны хороолол, гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажлыг зохион байгуулах тухай

2011-06-17 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2011 онд санхүүжих нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, орон сууцны хороолол, гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, гадна гэрлэн чимэглэлийг шинэчлэх ажлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
  2. Гэрэлтүүлгийн ажлыг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулан, гүйцэтгэл, үр дүнг нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцан ажиллахыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Ч.Батад даалгасугай.
  3. Хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/, захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар /Б.Төмөрчулуун/, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ц.Баасанжав/-т тус тус даалгасугай.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн
477 тоот захирамжийн нэгдүгээр хавсралт

 

НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ ТАЛБАИ, ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛОЛ, ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖ
ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ГАДНА ГЭРЛЭН ЧИМЭГЛЭЛ ШИНЭЧЛЭХАЖЛЫН ЖАГСААЛТ

/сая төг/
Гэрэлтүүлэг хийх ажлын жагсаалт
Төсөвт өртөг
Нэг. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлэг
 
1.Хан Уул дүүрэг
 
1
ХУД, 2-р хороо 75-р сургуулийн зүүн талын туслах замын гэрэлтүүлэг
17.5
2
Чингисийн    өргөн    чөлөөг    Говийн    замтай    холбосон    туслах    замын гэрэлтүүлэг /Эрчим хүчний газрын зүүн тал/
32.5
3
Чингисийн өргөн чөлөө, Энхтайваны өргөн чөлөөний гэрлэн чимэглэлийн тэжээл
50.0
4
12-р хороо Хабитат хорооллын замын гэрэлтүүлгийн тэжээлийг сэргээх
15.0
Дүн
115.0
 
2. Баянгол дүүрэг
 
5
БГД, 1-р хороо Нарны замын хойд талын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн замын гэрэлтүүлэг
45.0
6
БГД,    19-р   хороо   Чингүнжавын   гудамжийг   Амарсанаагийн   гудамжтай холбох туслах замын гэрэлтүүлэг
45.0
Дүн
90.0
 
З.Сонгинохайрхан дүүрэг
 
7
СХД, 3-р хороо 65-р сургуулийн баруун талын авто замын гэрэлтүүлэг
38.0
8
СХД, 9-р хороо орох зам дагуух гэрэлтүүлэг
61.0
9
Хөтөлийн замаас Баянхошууны шинэ эцэс хүртэл замын гэрэлтүүлэгчийг шинэчлэх
50.0
10
Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж,   Ханын материалын эцэс хүртэлх замын гэрэлтүүлэг
76.0
Дүн
225.0
 
4.Сүхбаатар дүүрэг
 
11
СБД, 6-р хороо, НҮБ-ийн 44-р байрны орчны гэрэлтүүлэг
7.0
12
СБД,8-р хороо Сэлбэ голын далан дагуу Оюутны хотхоны гэрэлтүүлэг
20.0
13
СБД, 11-р хороо Цагдаагийн гудамжнаас Хорооны шинэ байр руу ордог замын дагуу гэрэлтүүлэг
12.0
14
СБД, 15-р хороо, 58-р сургуулийн урд далан дагуу замын гэрэлтүүлэг
117.0
15
СБД, 10-р хороо Цагдаагийн гудамж, Ихтойруугийн уулзварын гэрэлтүүлэг
2.0
16
СБД, 3-р хороо 19-р байрны урд талаас Нарны зам хүртэлх зам дагуух гэрэлтүулэг
17.5
17
СБД, 43-р байрны зүүн урд талаас Наран их дэлгүүрийг холбосон зам дагуух гэрэлтүүлэг
25.0
Дүн
200.5
 
5.Чингэлтэй дүүрэг
 
18
Жигжиджавын гудамжнаас Жи-Мобель төвийн урдуур Багатойруу хүртлэх авто замын гэрэлтүүлэг
61.0
19
Бакула Ринбүчигийн гудамж
17.5
20
Улсын Их дэлгүүрийн баруун болон хойд талын гудамжны гэрэлтүүлэг
23.0
21
Хуульчдын гудамжны гэрэлтүүлэг
38.0
22
Хайлаастын замын гэрэлтүүлэг
89.4
Дүн
228.9
 
6.Баянзүрх дүүрэг
 
23
Баянзүрх дүүргийн Шүүх явсан туслах замын гэрэлтүүлэг
40.5
24
Бөхийн өргөенеөс урагш Намъяанжүгийн гудамжтай холбогдсон гудамжны гэрэлтүүлэг
109.5
25
Цагдаагийн Академийн гудамжийг Шар хадны авто замтай холбосон авто замын гэрэлтүүлэг
92.0
26
Намъяанжүгийн гудамжнаас Халдвартын эмнэлгийн урд талын авто замын гэрэлтүүлгийг сэргээх
48.0
Дүн
290.0
 
7. Багануур дүүрэг
 
27
БНД, 4-р хороо, Тогос уул хороолол хуртлэх замын гэрэлтуүлэг
64.0
28
БНД, 1-р хороо Хуцаа, Жаргалант хэсэг рүү явсан авто замын гэрэлтүүлэг
56.0
Дүн
120.0
 
8.Налайх дүүрэг
 
29
НД, 2-р хороо, Гал командаас 10 шарын байр хүртэл замын гэрэлтүүлэг
53.5
30
НД, 2-р хороо, Найрамдалын гудамжны гэрэлтүүлэг
47.0
Дүн
100.5
 
НИЙТ
1,369.9
Хоёр. Орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлэг
 
 
1. Хан Уул дүүрэг
 
31
ХУД,    1-р    хороо    8,9-р    байр,    2-р   хороо    10,11,12,13-байрны    орчны гэрэлтүулэг орчны гэрэлтуүлэг
129.5
32
ХУД, 3-рхороо 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17- байрны орчны гэрэлтуүлэг
127.0
 
Дүн
256.5
 
2.Баянгол дүүрэг
 
33
БГД, 1-р хороо 78,51,61,57,68,67,64,65,66- р байрны орчны гэрэлтүүлэг
73.0
34
БГД,  4-р хороо   1,2,3,4,5,6,7,7а,6а,5а,4а,За,2а,1а,59,62,56,1-17-р   байрны орчны гэрэлтүүлэг
115.0
35
БГД, 7-р хороо 25,33,32,31,30,15,17,18-р байрны орчны гэрэлтүүлэг
143.5
36
БГД, 12-р хороо 21,27,24-р байрны орчны гэрэлтүүлэг
125.0
37
БГД, 17-р хороо 35-р байрны орчны гэрэлтүүлэг
37.5
 
Дүн
494.0
 
З.Чингэлтэй дүүрэг
 
38
ЧД, 1-р хороо 1, 3, 4, 5, 6-р байрны орчны гэрэлтүүлэг
40.0
39
ЧД, 2-р хороо /24-р сургуулийн урд тал/ орчны гэрэлтүүлэг
28.0
40
ЧД, 3-р хороо Нийслэлийн прокурорын газрын хойгуурхи гэрэлтүүлэг
28.0
41
ЧД, 4-р хороо Хүнсний 1-р дэлгүүрийн хойд талын орчны гэрэлтүүлэг
40.0
42
ЧД, 5-р хороо. 2А байрнаас Их тойруугийн гудамж хүртэлх гэрэлтүүлэг
66.0
43
ЧД, 6-р хорооны гэрэлтүүлэг
14.0
 
Дүн
216.0
 
4. Баянзүрх дүүрэг
 
44
БЗД, орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлэг
110.7
 
Дүн
110.7
 
5. Сонгинохайрхан дүүрэг
 
45
СХД, 5-р хороо Баянхайрхан СӨХ-ны байрны урдуурхи гэрэлтүүлэг
73.0
46
СХД, 12-р хороо Саппора төвийн хойд талын 1,2,3,4,5-р байрны орчны гэрэлтүүлэг
52.0
47
СХД, 14-р хороо 14-р байрны орчны гэрэлтүүлэг
34.0
48
СХД, 18-р хороо Авто вокзалын хойд тал 22А,22Б,23А байруудын орчны гэрэлтүүлэг
39.5
49
СХД, 19-р хороо 8А,8Б,8В,4А,3-58-р байрны орчны гэрэлтүүлэг
77.0
 
Дүн
275.5
 
6.Сүхбаатар дүүрэг
 
50
СБД, 1-2~р хороо 24,25,26,27,28,29-р байрны урдуурхи гэрэлтүүлэг
54.0
51
СБД, 3-р хороо 40,2А,14Б байрнуудын орчны гэрэлтүүлэг
73.0
52
СБД, 4-р хороо 65,66,67,68-р байрнуудын урдуурхи гэрэлтүүлэг
18.5
53
СБД, 4-р хороо 45,48,49,77-р байрнуудын орчны гэрэлтүүлэг
18.5
54
СБД, 5-р хороо ТК ийн 30-р байрны орчны гэрэлтүүлэг
9.0
55
СБД, 5-р хороо 24,25,26,28,30-р байрны орчны гэрэлтүүлэг
9.0
56
СБД, 6-р хороо 73-р хотхоны гэрэлтүүлэг
30.0
57
СБД, 7-р хороо Урлан бүтээх төвийн 15-р байр,5,10,8-р байрны орчны гэрэлтүүлэг
56.0
 
Дүн
268.0
 
7.Багануур дүүрэг
 
58
БНД,  Орон  сууцны хорооллын салбар замуудын  гэрэлтүүлэг шинэчлэлтийн ажил
93.0
 
Дүн
93.0
8. Налайх дүүрэг
 
59
НД, 2, 5-р хорооны гэрэлтүүлэг
64.0
 
Дүн
64.0
 
НИИТ
1,777.7
Гурав. Гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг
 
 
1.Хан Уул дүүрэг
 
60
ХУД, 13-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлэг
129.5
 
Дүн
129.5
 
2-Чингэлтэй дүүрэг
 
61
ЧД, 12-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлэг
29.0
62
ЧД,18-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлэг
53.0
 
Дүн
82.0
 
З.Баянзүрх дүүрэг
 
63
БЗД, 21-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлэг
38.0
64
БЗД, 22-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлэг
23.5
65
БЗД, 5-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлэг
40.0
 
Дүн
101.5
 
4.Сонгинохайрхан дүүрэг
 
66
СХД, 2,3,5,6,9,11,12,14,17,18,19-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлэг
423.4
 
Дүн
423.4
5. Багахангай дүүрэг
 
67
БХД -ын гэрэлтүүлэг
100.0
 
Дүн
100.0
 
НИИТ
836.4
Дөрөв, Бусад
 
68
Нийслэл хотын нэг байгууламжинд үлгэр жишээ гэрэлтүүлэг чимэглэл хийх
300.0
69
4 дүүрэгт төвлөрсөн хяналтын төв байгуулах
35.0
70
Бага тойруугийн авто замын гэрэлтүүлэгийг шинэ технологи нэвтрүүлж, төвлөрсөн удирдлагын систөмд холбох
363.0
71
Залуучуудын гудамжны замын гэрэлтүүлэг
118.0
 
Дүн
816.0
НИЙТ
4,800.0

 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн
477 тоот захирамжийн хоёрдугаар  хавсралт

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО


Дарга

  1. Ч.Бат Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга

Гишүүд

  1. Э.Ганхүү    Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
  2. Н.Хулан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн
  3. Б.Эрдэнэбат Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хот, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн Гэрэлтүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн
  4. Г.Оюунболд Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын Зүүн бүс хариуцсан хяналтын инженер
  5. Б.Лхагважав Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын Баруун бүс хариуцсан хяналтын инженер

Нарийн бичгийн дарга

  1. Т.Оргил-Эрдэнэ Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын Төвийн бүс хариуцсан хяналтын инженер