Нийслэлийн 2009 оны хөрөнгө оруулалтын хэмнэлт болон төлөвлөгөөнд хийсэн өөрчлөлтийн дагуу он дамжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлын тухай

2010-01-18 00:00:00
     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3, Нийслэлийн Йргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны "Нийслэлийн 2009 оны төсөвт зарим өөрчлөлт оруулах тухай" 4/22 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

     Нэг. Нийслэлийн 2009 оны хөрөнгө оруулалтын хэмнэлт болон төлөвлөгөөнд хийсэн өөрчлөлтийн дагуу он дамжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

     Хоёр. Захирамжаар батлагдсан он дамжин хэрэгжиж буй зам, гүүрийн засварын ажлуудын дуусгалд хяналт тавьж, гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг баталгаажуулахыг нийслэлийн Авто замын газрын дарга Д.Од-д даалгасугай.

     Гурав. Хөрөнгө оруулалтаар бий болсон өмчийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т тус тус даалгасугай.
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны
01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн
19 тоот захирамжийн хавсралтууд

НИЙСЛЭЛИЙН 2009 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭМНЭЛТ БОЛОН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХИЙСЭН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ДАГУУ ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
/сая төг/


Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил

Хэрэгжих хугацаа

Төсөвт өртөг   |

1

Яармагийн   гүүр,   Энхтайваны  гүүрийн  хайсны  засварын ажил

2009-2010

9.4

2

Их тойруугийн авто замын хэсэгт нийтийн тээврийн түр зогсоол байгуулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт

2009-2010

1.7

3

Замын цагдаагийн газрын баруун талын уулзварын Төмөр замын гарам дээрхи автомат хаалт /2ш/

2009-2010

40.0

 

Дүн

 

51.1