Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2010-05-07 00:00:00
     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагьп тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан хотын инженерийн хангамжийн эх үүсвэр, дэд бүтэц, техникийн шийдэл гаргах, хөрөнп оруулалтын тооцоо судалгаа, инженерийн дэд бүтцийн ерөнхий схем гаргах ажльн хэсгийг доорхи бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч  
 • Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч
Орлогч Гишүүд
 • Нийслэлийн Засаг даргын Барилга, хот байгуулал" дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
 • Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
 • Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга
 • Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга
 • Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор бөгөөд Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын дарга
 • Улаанбаатар хотын ерөнхий инженер бөгөөд Херөнгө оруулалтын газрын дарга
 • Нийслэлийн Авто замын газрын дарга Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлзнгийн дарга Ус сувгийн удирдах газрын дарга
 • Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын дарга
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ХК-ий гүйцэтгэх захирал
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ХК-ий гүйцэтгэх захирал
 • Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ" ТӨХК-ий гүйцэтгэх захирал'
 • Нарийн бичгийн дарга  
 • Нийслзлийн Барилга, хот байгуулалт  төлөвлөлтийн газрын дулаан хангамжийн асуудаë  хариуцсан мэргэжилтэн
     Хоёр. Улаанбаатар хотын 2020 он хүртзл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, гэр хорооллыг орон сууцны хороолол болгох, газар хөдлөлтөнд тэсвэргүй орон сууцны хуучин хорооллыг дахин төлөвлөлт хийхтэй уялдуулан инженерийн хангамж, дэд бүтцийг эх үүсвэр бүрээр нь нарийвчлан тооцож, хэтийн болон ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэх схем, тооцоо судалгаа, хөрөнгө оруулалтын хэмжээг гарган танилцуулахыг Ажлын хэсгийн орлогч дарга Б.Мөнхбаатарт даалгасугай.
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР