Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

2010-09-24 00:00:00

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны 4/22 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 21 дүгээр захирамжийн дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан УС-15-ийн 5 орон сууцны байрны гадна дулаан, дотор халаалт, хэрэщээний халуун, хүйтэн усны шугамын засварын ажлын тендерийн хэмнэгдсэн хөрөнгөөс хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

     Хоёр. Хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/, ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар /Ц.Ганхүү/, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т даалгасугай.

     Гурав. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Ч.Батад даалгасугай

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 9 дүгээр сарын
24-ний өдрийн 670 тоот захирамжийн хавсралт

УС-15-ИЙН 5 ОРОН СУУЦНЫ БАЙРНЫ ГАДНА ДУЛААН, ДОТОР ХАЛААЛТ, ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН, ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН
ХЭМНЭГДСЭН ХӨРӨНГӨӨС ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ  ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА  БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/сая төг/

Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Төсөвт өртөг

1

Ус-15-ийн   орон   сууцны   байруудын гадна дулаан, цэвэр усны шугамын нэмэлт ажил /БЗД, 8 дугаар хороо/

2010

28.7

2

Туул тосгоны  14 дүгээр халаалтын зуухны       цахилгааны       тэжээлийн кабель татах ажил /ХУД, 13 дугаар хороо/

2010

17.2

 

Нийт

 

45.9