Хөдөлмөр эрхлэлт-Хүний хөгжлийг дэмжихжил"-ийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

2011-02-09 00:00:00

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 349 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. "Хөдөлмөр эрхлэлт-Хүний хөгжлийг дэмжих жил"-ийн нээлтийн арга хэмжээг 2011 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр Монголын хүүхдийн ордонд зохион байгуулсугай.

     Хоёр. Нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах Ажлын хэсгийг хавсралтаар баталсугай.

     Гурав. "Хөдөлмөр эрхлэлт-Хүний хөгжлийг дэмжих жил"-ийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулахад шаардагдах 6.567.700 /зургаан сая таван зуун жаран долоон мянга долоон зуу/ төгрөгийг Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зардлаас гаргахыг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.

     Дөрөв. Арга хэмжээг зохион байгуулалтын өндөр түвшинд явуулан, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр сурталчилж, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг татан оролцуулж ажиллахыг Ажлын хэсэг /Ц.Цогзолмаа/-т даалгасугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны
02 дүгээр сарын 09-ны өдрийн
122 тоот захирамжийн хавсралт

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн ахлагч    Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
Орлогч дарга                    Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын дарга
Гишүүд

 • Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга
 • Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээллийн албаны дарга
 • Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 • Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын орлогч
 • Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын ХЭА-ны дарга
 • Нийслэл Улаанбаатар хотын Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга /зөвшилцсөнөөр/
 • Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны
 • Хөдөлмөрийн харилцааны газрын орлогч дарга /зөвшилцсөнөөр/
 • Нийслэлийн Халамжийн үйлчилгээний газрын дарга
 • Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын дарга
 • Нийслэлийн Ус сувгийн удирдах газрын дарга
 • Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга
 • Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газрын дарга
 • Нийслэлийн Хот тохижилтын газрын дарга
 • Нийслэлийн Авто замын газрын дарга
 • Нийслэлийн "Улаанбаатар зам засвар, арчлалт компани"-ний дарга
 • "Цахилгаан тээвэр" УГҮ-ийн дарга
 • Нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын дарга
 • Нарийн бичгийн дарга  Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын сургалт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны
02 дугаар сарын 09-ны өдрийн
122 тоот захирамжийн хавсралт

 

"ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ-ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ"
НЭЭЛТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨСӨВ

Зардлын төрөл

Нэгж үнэ /төгрөг/

Ширхэг /давтамж/

Нийт үнэ  /төгрөг/

Үйл ажиллагааны зардал

3

Урилга хэвлүүлэх /Удирдах дээд байгууллагууд, оролцогч байгууллагуудад/

2,800.00

68

190,400.00

4

Батламж хэвлүүлэх

47,000.00

2

94,000.00

5

Батламж

500,000.00

2

1,000,000.00

6

Оролцогч байгууллагуудын нэрийг хэвлүүлэх /30x80 хулдаас/

2,500.00

30

74,800.00

Нийт

1,359,200.00

Нээлтийн арга хэмжээний зардал

7

Хөтлөгчийн ажлын хөлс

100,000.00

1.00

100,000.00

8

Чимэглэл, тайз засалт, тууз

140,000.00

1.00

140,000.00

9

Урлагийн бэсрэг тоглолт

400,000.00

1.00

400,000.00

Нийт

640,000.00

Сурталчилгааны зардал

10

Штёрка хийлгэх /30 секунд/

150,000.00

1.00

150,000.00

11

UBS телевизээр реклам явуулах       /30 секунд х 4000 төгрөг/

137,500.00

6.00

825,000.00

12

ТV-9 телевизээр реклам явуулах        /30 секунд х 4000 төгрөг/

147,000.00

6.00

882,000.00

13

25 дугаар суваг телевизээр реклам явуулах

150,000.00

6.00

900,000.00

14

Анонс хийлгэх /дотор, гадна байрлуулах 4 анонс - нийт 100 мкв/

7,500.00

69.00

517,500.00

15

Анонс байрлуулах /Сүхбаатарын талбайн урд - 5 өдөр/

15,000.00

3.00

45,000.00

16

Өнөөдөр сонинд мэдээлэл нийтлэх

50,000.00

1.00

50,000.00

17

Зууны мэдээ сонинд мэдээлэл нийтлэх

50,000.00

1.00

50,000.00

18

"Хөдөлмөр" сонинд мэдээлэл нийтлэх

50,000.00

1.00

50,000.00

19

"УлаанбаатарТаймс" сонинд мэдээлэл нийтлэх

50,000.00

1.00

50,000.00

20

"Өдрийн сонин"-д мэдээлэл нийтлэх

50,000.00

1.00

50,000.00

21

FМ сурталчилгаа хийлгэх /30 секунд/

20,000.00

1.00

20,000.00

22

FМ -ээр рекпам нэвтрүүлэх

30,000.00

1.00

30,000.00

23

Зарлалын хуудас хэвлүүлэх /гэр хорооллын худаг, дэлгүүр, автобусны буудлуудаар тараах/

70.00

10,000.00

700,000.00

Нийт

4,319,500.00

Бусад зардал

24

Харилцаа холбоо /зохион байгуулагчдын/

5,000.00

15

75,000.00

25

Портер /ачааны машин

20,000.00

2

40,000.00

26

Цагийн ажлын оюутан

10.00

7000

70,000.00

27

Туслах ажилтан

2.00

7000

14,000.00

28

Хөдөлгөөнт биржийн машины зардал

1,000.00

50

50,000.00

Нийт

249,000.00

Нийт

6,567,700.00