Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 840 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-20
А/ 838 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-08-20
А/ 836 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-20
А/ 835 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-20
А/ 833 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-08-19
А/ 831 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-19
А/ 830 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-19
А/ 827 Журам шинэчлэн батлах тухай 2019-08-15
А/ 825 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-08-15
А/ 817 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 2019-08-09
А/ 812 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-09
А/ 810 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-09
А/ 808 Хамтарсан зохицуулах хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2019-08-09
А/ 807 Мал эмнэлгийн хяналтын цэг ажиллуулах тухай 2019-08-08
А/ 806 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-08
А/ 804 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-08
А/ 802 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-08
А/ 801 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-08
А/ 800 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн салбарууд байгуулах тухай 2019-08-08
А/ 799 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-08-08