Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/974 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-16
А/973 Газар албадан чөлөөлөх тухай 2018-10-15
А/972 Захирамжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2018-10-15
А/969 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-11
А/968 Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 2018-10-11
А/967 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-10-11
А/964 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-10-11
А/963 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-10-11
А/962 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-10-11
А/961 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-10-11
А/958 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-10
А/957 Гадаад томилолтын тухай 2018-10-10
А/956 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-10-10
А/955 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2018-10-09
А/954 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2018-10-09
А/952 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2018-10-09
А/951 Гадаад томилолтын тухай 2018-10-08
А/950 Гадаад томилолтын тухай 2018-10-08
А/948 Гадаад томилолтын тухай 2018-10-08
А/947 Гадаад томилолтын тухай 2018-10-08