Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/452 “Улаанбаатар-2018” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн зохион байгуулах тухай 2018-05-18
А/450 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-05-18
А/448 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-17
А/447 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-17
А/446 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-17
А/440 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-05-15
А/439 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-05-14
А/438 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2018-05-22
А/437 Өр барагдуулах тухай 2018-05-14
А/436 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2018-05-14
А/435 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2018-05-14
А/434 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2018-05-14
А/433 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2018-05-14
А/432 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2018-05-14
А/431 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөж, барилгажуулах тухай 2018-05-11
А/427 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-05-11
А/426 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-05-11
А/425 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-05-11
А/423 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2018-05-11
А/422 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-05-11