Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/862 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай 2017-11-15
А/860 Журам батлах тухай 2017-11-15
А/858 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2017-11-14
А/857 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-11-14
А/856 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-11-14
А/855 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-11-14
А/854 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-11-14
А/853 Сургалт зохион байгуулах тухай 2017-11-14
А/851 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-11-14
А/850 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-11-14
А/848 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-11-13
А/847 Захирамжийн хавсралтын зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2017-11-09
А/843 Тээврийн хэрэгслийг балансаас хасаж, нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2017-11-09
А/842 Тээврийн хэрэгсэл балансаас хасах тухай 2017-11-09
А/840 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-11-08
А/838 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-08
А/837 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-08
А/836 Тооллого явуулах тухай 2017-11-08
А/834 Нэр өөрчлөх тухай 2017-11-07
А/833 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-11-07