Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1206 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-14
А/1204 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-14
А/1201 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-11-13
А/1200 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2019-11-13
А/1199 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-11-13
А/1198 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-11-13
А/1197 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-11-13
А/1196 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-11-13
А/1195 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-11-13
А/1194 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-11-13
А/1193 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-11-13
А/1192 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-13
А/1190 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2019-11-13
А/1189 “Эрүүл залуус аян” зохион байгуулах тухай 2019-11-12
А/1188 “Сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах тухай” 2019-11-12
А/1187 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-11-12
А/1186 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-11-12
А/1185 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-11-12
А/1184 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-11-12
А/1183 Гадаад томилолтын тухай 2019-11-11