Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/783 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018-08-29
А/782 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2018-08-29
А/781 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-08-29
А/780 Гадаад томилолтын тухай 2018-08-29
А/778 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-08-29
А/777 Хот тохижилтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-08-29
А/776 Тээврийн хэрэгслийн жишиг зогсоолыг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-08-29
А/775 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-29
А/774 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-29
А/772 Ажиллах цагийн хуваарь тогтоох тухай 2018-08-28
А/771 Солонгосын соёлын өдрүүд арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2018-08-28
А/770 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2018-08-28
А/769 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-27
А/768 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-27
А/767 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-27
А/766 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-27
А/765 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-27
А/764 Гадаад томилолтын тухай 2018-08-24
А/763 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-08-24
А/762 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-08-24