Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/913 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2017-11-29
А/911 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2017-11-29
А/910 Гадаад томилолтын тухай 2017-11-29
А/909 Тооллого явуулах тухай 2017-11-28
А/907 Мөнгөн төлбөрийн орлого хуваарилах тухай 2017-11-28
А/906 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-28
А/904 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-24
А/903 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-11-24
А/902 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-11-24
А/901 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-11-24
А/900 Захирамжийн хавсралтын зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2017-11-24
А/899 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-11-24
А/898 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-11-24
А/897 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-11-24
А/896 Урамшил олгох тухай 2017-11-24
А/895 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-11-24
А/894 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2017-11-24
А/893 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-11-24
А/892 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-11-24
А/891 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-11-24