Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 888 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-08-29
А/ 887 Газар эзэмших, ашиглах эрх баталгаажуулах тухай 2019-08-29
А/ 885 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-29
А/ 884 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-29
А/ 883 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2019-08-27
А/ 882 Дотоод аудитын хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2019-08-27
А/ 881 Журам батлах тухай 2019-08-27
А/ 879 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-27
А/ 878 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-27
А/ 877 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-26
А/ 875 Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2019-08-26
А/ 874 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019-08-26
А/ 873 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-08-26
А/ 871 Төслийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай 2019-08-26
А/ 870 Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2019-08-26
А/ 869 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2019-08-23
А/ 868 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-23
А/ 865 Гэрээ байгуулан ажиллах тухай 2019-08-23
А/ 864 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-08-23
А/ 863 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-08-23