Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/507 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-05-31
А/504 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2018-05-31
А/503 Захирамжид нэмэлт оруулах тухай 2018-05-31
А/502 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай 2018-05-30
А/500 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-05-28
А/499 Гадаад томилолтын тухай 2018-05-28
А/498 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-05-28
А/497 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-05-28
А/496 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-05-28
А/495 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-05-28
А/493 Зөвлөл байгуулах тухай 2018-05-28
А/492 Дүрэмд нэмэлт оруулах тухай 2018-05-25
А/491 Нийслэлийн “Шилдэг хороо” шалгаруулах болзолт уралдаан зарлах тухай 2018-05-25
А/490 Шагнал олгох тухай 2018-05-25
А/488 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-05-24
А/487 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2018-05-24
А/486 Гадаад томилолтын тухай 2018-05-24
А/485 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-05-24
А/484 Гадаад томилолтын тухай 2018-05-24
А/481 Хүүхдийн зуслангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-05-24