Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/819 Цэргийн дүйцүүлэх албаны тусгай үүргийн бэлтгэл шатны сургалт зохион байгуулах тухай 2018-09-04
А/817 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-04
А/813 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-04
А/812 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-04
А/811 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-09-03
А/809 Явган хүний зам, талбайг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-08-31
А/806 Газар чөлөөлөх тухай 2018-08-31
А/805 Газар чөлөөлөх тухай 2018-08-31
А/804 Газар чөлөөлөх тухай 2018-08-31
А/803 Газар чөлөөлөх тухай 2018-08-31
А/802 Газар чөлөөлөх тухай 2018-08-31
А/801 Газар чөлөөлөх тухай 2018-08-31
А/800 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-08-31
А/798 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-08-30
А/795 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-30
А/794 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-30
А/793 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-30
А/792 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-08-30
А/791 “Улаанбаатар түншлэл-2018” Олон Улсын үзэсгэлэн зохион байгуулах тухай 2018-08-30
А/785 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай 2018-08-29