Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1087 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-11-20
А/1086 Салбар зөвлөл байгуулах тухай 2018-11-20
А/1085 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-19
А/1084 Гадаад томилолтын тухай 2018-11-19
А/1082 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-19
А/1078 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-11-17
А/1077 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-17
А/1076 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-17
А/1074 Гадаад томилолтын тухай 2018-11-16
А/1073 Гадаад томилолтын тухай 2018-11-16
А/1072 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тухай 2018-11-16
А/1071 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагааны мэдээ, тайлан, төлөвлөгөөг хүлээн авах тухай 2018-11-16
А/1069 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-16
А/1062 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох 2018-11-15
А/1060 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-14
А/1059 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018-11-14
А/1058 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-11-14
А/1057 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-14
А/1056 Гадаад томилолтын тухай 2018-11-13
А/1055 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-13