Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 07 “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот Үйлдвэрийн газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2020-01-06
А/ 05 Гадаад томилолтын тухай 2020-01-03
А/ 01 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарлах тухай 2020-01-02
А/1394 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-30
А/1391 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, эмийн сангийн зэрэглэл өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1390 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30
А/1389 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1388 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1386 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1385 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-30
А/1382 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019-12-26
А/1381 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, үйл ажиллагааны чиглэл хасах тухай 2019-12-26
А/1380 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-12-26
А/1379 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-12-26
А/1378 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-12-26
А/1377 Нам даралтын халаалтын зууханд түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай 2019-12-26
А/1373 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-12-26
А/1372 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-12-26
А/1368 Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын бүтэц, орон тооны хязгаарт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-23
А/1367 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-12-25