Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/487 Халаалтын зуухнуудыг балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-05-21
А/486 Барилга байгууламжийг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2019-05-21
А/485 Автомашин бүртгэн авах тухай 2019-05-21
А/484 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-05-21
А/483 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-21
А/482 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-21
А/481 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-21
А/480 “Улаанбаатар - 2019” үндэсний аялал жуулчлалын үзэсгэлэн зохион байгуулах тухай 2019-05-21
А/478 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2019-05-21
А/477 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-05-21
А/475 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-05-20
А/474 Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-05-20
А/473 Зөвлөл шинэчлэн байгуулж, ажиллах журам батлах тухай 2019-05-20
А/472 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-17
А/470 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019-05-17
А/461 Хяналтын хороо байгуулах тухай 2019-05-15
А/460 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-15
А/459 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-15
А/458 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-15
А/457 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-15