Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/879 Газар чөлөөлж, барилга албадан буулгах тухай 2018-09-24
А/877 Аян зохион байгуулах тухай 2018-09-19
А/876 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-18
А/874 Цахилгаан тэжээлт тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-18
А/873 Агаарын бохирдлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-18
А/872 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-18
А/869 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-09-17
А/867 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-17
А/866 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-17
А/864 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-14
А/863 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-09-13
А/862 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-09-13
А/860 Нийслэлийн 2018 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажил зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-13
А/858 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-13
А/857 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-13
А/856 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-13
А/854 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2018-09-12
А/853 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-09-12
А/851 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-12
А/848 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-09-11