Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1151 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох 2018-12-07
А/1150 Тогтоол хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-12-07
А/1148 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2018-12-06
А/1142 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2018-12-06
А/1137 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-12-04
А/1135 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-12-04
А/1134 Гадаад томилолтын тухай 2018-12-03
А/1133 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-12-03
А/1132 Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тухай 2018-12-03
А/1131 Цэцэрлэг өөрчлөн зохион байгуулах тухай 2018-12-03
А/1130 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-12-03
А/1129 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-12-03
А/1128 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв байгуулах тухай 2018-12-03
А/1125 Төрийн үйлчилгээнд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх тухай 2018-11-30
А/1123 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2018-11-29
А/1122 Сонсголын бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах зарим арга хэмжээний тухай 2018-11-29
А/1118 Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018-11-28
А/1117 Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-11-28
А/1116 Тооллого явуулах тухай 2018-11-28
А/1114 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-11-27