Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/736 Зардлыг түрээсийн оролгод тооцох тухай 2012-12-12
а/735 Нийслэлийн шилдэг хүүхэд, Нийслэлийн хүүхдэд ээлтэй байгууллага шалгаруулж шагнах тухай 2012-12-12
А/734 Дулаан, цахилгааны хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах тухай 2012-12-11
А/732 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-12-07
А/729 Мөнгөн төлбөрийн орлогын зарцуулалтын тухай 2012-12-04
а/726 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-12-03
А/729 Авто зам, замын байгууламжийн ажлын зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/724 Улаанбаатар хотын автозамын ачааллыг зохицуулах нэмэлт зарим арга хэмжээ авах тухай 2012-11-30
А/719 Нийслэлийн шинэ жилийг тэмдэглэх Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-11-30
А/717 Гүрж улсын барилгын салбарын шинэчлэлтэй танилцах аялалд хамруулах тухай 2012-11-30
А/714 Цэргийн тоо бүртгэл явуулах тухай 2012-11-28
А/712 Загвар батлах тухай 2012-11-27
А/710 Журмын хэрэгжилтийг хангах тухай 2012-11-22
А/708 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2012-11-27
А/702 Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/701 Нийслэлд Биеийн тамир, спортын байгууллага үүсч байгуулагдсаны 50 жилийн ойг тэмдэглэх тухай 2012-11-22
А/700 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-11-22
А/699 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-11-22
А/698 Дулаан, цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/697 Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22