Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/479 Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй боловсруулах үйлдвэрүүдийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2013-05-14
А/478 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-05-14
А/477 Журам батлах тухай 2013-05-14
А/476 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-13
А/475 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-05-13
А/474 Нийслэлийн төрийн байгууллага хоорондын албан хэрэг хөтлөлтийн програм хангамж нэвтрүүлэх тухай 2013-05-14
А/473 “Амгалан дулааны станц”-ын дулааны шугамын зураг төсөл боловсруулах тухай 2013-05-13
А/472 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-05-13
А/471 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-05-13
А/470 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-05-13
А/469 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-13
А/468 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-13
А/467 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-05-13
А/466 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай 2013-05-13
А/465 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/464 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-10
А/463 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/462 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10
А/461 Хотын гол болон туслах гудамж авто замуудын засварын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-05-10
А/460 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-10