Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/561 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-06-03
А/560 Шагнах тухай 2013-06-03
А/559 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-03
А/558 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-03
А/557 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-06-03
А/556 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-03
А/555 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-03
А/554 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-03
А/553 “Хог хаягдлын менежмент”-ийг сайжруулах нэгдсэн арга хэмжээ авах тухай 2013-05-31
А/552 Гэрэлтүүлгийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-05-31
А/550 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-05-30
А/549 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-05-30
А/548 Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарийг батлах тухай 2013-05-30
А/547 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-05-30
А/546 Цалин урамшуулал олгох тухай 2013-05-30
А/545 Ерөнхий боловсролын сургуулийн ангилал солих тухай 2013-05-30
А/544 БНСУ-д сургалтанд явуулах тухай 2013-05-30
А/543 Бүгд Найрамдах Итали, Чех, Польш Улсуудад явуулах тухай 2013-05-30
А/542 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-05-30
А/541 Цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдын сургалт явуулах тухай 2013-05-29