Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/643 Зардал гаргах тухай 2013-07-04
А/642 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2013-07-04
А/641 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2013-07-04
А/640 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-07-04
А/639 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-07-03
А/638 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-07-01
А/637 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын дүрэм, бүтэц орон тоог батлах тухай 2013-07-01
А/636 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжлах тухай 2013-07-01
А/635 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжлах тухай 2013-07-01
А/634 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-07-01
А/633 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-28
А/632 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-28
А/631 Шагнах тухай 2013-06-28
А/630 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-06-28
А/629 Дүрэм, бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2013-06-28
А/628 Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах тухай 2013-06-25
А/627 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-06-25
А/626 Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-06-25
А/625 Сургууль, цэцэрлэгийн эзэмшил газрын тооллого, бүртгэл хийх тухай 2013-06-25
А/624 Газар өмчлөлийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2013-06-25