Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/317 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2013-03-21
А/314 Соёл, урлагийн газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэх батлах тухай 2013-03-19
А/313 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-03-18
А/312 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2013-03-18
А/306 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-03-15
А/305 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-03-15
А/204 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-03-15
А/200 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-03-15
А/186 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2013-03-13
А/182 Нийгмийн салбарт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-03-12
А/181 Санхүүжилтийн түр горимыг үргэлжлүүлэн тогтоох тухай 2013-03-11
А/179 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-03-11
А/178 Багахангай дахь Мах боловсруулах үйлдвэрийн цаашид шийдвэрлэх асуудлын тухай 2013-03-11
А/176 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 2013-03-07
А/172 Зураг төсөв боловсруулах тухай 2013-03-07
А/170 Татвар төлөгч иргэний баталгааны тэмдгийн загвар батлах тухай 2013-03-07
А/169 Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай 2013-03-07
А/166 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-03-06
А/165 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-03-04
А/164 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-03-07