Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/592 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-06-12
А/591 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013-06-12
А/590 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-06-12
А/589 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-06-12
А/588 Цэцэрлэг байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013-06-12
А/587 Хүүхдийн зуслангийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2013-06-12
А/586 Хотын захын гол гудамжуудын авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-06-12
А/585 Барилга, хот байгуулалтын сайдаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-06-12
А/584 “Архигүй цэнгээний газар”-ын ажиллах журам батлах тухай 2013-06-12
А/583 Нийслэлийн Төр захиргааны авто баазын дүрэм бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай 2013-06-11
А/582 Захирамжийн холбогдох хэсэг, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-06-11
А/581 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-06-11
А/580 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-06-11
А/579 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-06-11
А/578 Нийслэлийн өмчит байгууллагуудын дансыг төвлөрүүлэх тухай 2013-06-10
А/576 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-06-10
А/575 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2013-06-10
А/574 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-06-11
А/573 Орон сууцны хорооллын доторхи инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-06-07
А/572 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-06-07