Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/534 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2013-05-29
А/533 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2013-05-31
А/532 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2013-05-29
А/531 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-28
А/530 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-05-28
А/529 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-05-28
А/528 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын багцаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-05-27
А/527 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-05-27
А/526 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2013-05-27
А/525 “Багахангай мах боловсруулах үйлдвэр” НӨҮГ-т хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-27
А/524 БНСУ-ын Сөүл хотод томилон ажиллуулах тухай 2013-05-27
А/523 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-05-27
А/522 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-05-27
А/521 Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 2013-05-27
А/520 “Монгол цэргийн жавхаа” тэргүүний жагсаалч хамт олон шалгаруулах уралдааныг дүгнэх тухай 2013-05-27
А/519 Хүүхдийн гар зургийн уралдаан зарлах тухай 2013-05-24
А/518 Шагнах тухай 2013-05-24
А/517 Гэр хороололд гарч болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-05-24
А/516 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын багцаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-05-24
А/515 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2013-05-24