Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/701 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-07-23
А/699 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-07-23
А/698 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-07-23
А/697 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-07-23
А/695 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-07-23
А/694 Хүн, малын гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2013-07-23
А/693 Тохижилтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-07-23
А/692 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-07-23
А/691 Шагнах тухай 2013-07-23
А/690 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийн стандартыг хангуулах тухай 2013-07-23
А/689 Амгалан дулааны станцын зориулалтаар газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-07-23
А/688 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2013-07-23
А/687 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-07-22
А/686 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-22
А/685 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-07-22
А/683 Төсөл сонгон шалгаруулах нийслэлийн дэд комисс байгуулах тухай 2013-07-22
А/682 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2013-07-22
А/681 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-07-19
А/680 Оросын Холбооны Улсын Эрхүү хотод явуулах тухай 2013-07-19
А/679 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын Өөртөө Засах орны Хөх хотод явуулах тухай 2013-07-19