Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/615 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-07-06
А/612 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-04
А/611 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-07-04
А/610 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-04
А/608 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-03
А/607 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-07-03
А/604 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-07-02
А/601 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-02
А/600 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-02
А/599 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-02
А/598 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-02
А/597 Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан 2017 оны Контрактыг дүгнэсэн дүнгийн тухай 2018-07-02
А/596 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-06-28
А/595 Төрийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2018-06-28
А/594 Барилга байгууламж акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018-06-28
А/593 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-06-28
А/590 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2018-06-27
А/587 “Дээлтэй Монгол наадам” арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2018-06-26
А/586 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-26
А/585 Гадаад томилолтын тухай 2018-06-25