Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/685 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-07-22
А/683 Төсөл сонгон шалгаруулах нийслэлийн дэд комисс байгуулах тухай 2013-07-22
А/682 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2013-07-22
А/681 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-07-19
А/680 Оросын Холбооны Улсын Эрхүү хотод явуулах тухай 2013-07-19
А/679 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын Өөртөө Засах орны Хөх хотод явуулах тухай 2013-07-19
А/678 Албан бус зөвлөл байгуулах тухай 2013-07-19
А/677 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2013-07-19
А/675 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-07-19
А/674 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-07-18
А/673 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-18
А/672 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-18
А/671 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-18
А/670 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-07-18
А/669 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-07-18
А/668 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-18
А/667 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-19
А/666 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-18
А/664 БНХАУ-д томилон ажиллуулах тухай 2013-07-18
А/663 Бүгд Найрамдах Вьетнам Улсад Томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-07-18