Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/889 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-19
А/888 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авах тухай 2013-09-19
А/887 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-09-19
А/886 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-09-19
А/885 Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013-09-19
А/884 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-09-18
А/882 Америкийн нэгдсэн улсад томилон явуулах тухай 2013-09-18
А/881 Япон Улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-09-18
А/880 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2013-09-17
А/879 “Улаанбаатар -Түншлэл 2013” Олон улсын үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулах тухай 2013-09-17
А/878 Шагнах тухай 2013-09-17
А/877 Олон улсын хуралдаанд оролцуулах тухай 2013-09-17
А/876 Төсвийн хөрөнгө хэмнэх тухай 2013-09-16
А/873 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-16
А/872 2013 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-09-16
А/871 Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 2013-09-16
А/869 Их Британи, Умард Ирландын Вант Улсад явуулах тухай 2013-09-16
А/867 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу сонгогдсон байршлуудад баригдах инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах тухай 2013-09-16
А/866 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн тооллого, татвар төлөгч иргэнийг бүртгэлжүүлэх тухай 2013-09-16
А/865 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-13