Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1148 Тайлан мэдээ нэгтгэх тухай 2013-12-30
А/1147 Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2013-12-30
А/1146 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам батлах тухай 2013-12-30
А/1145 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-26
А/1144 Дүүргүүдийн Засаг дарга нарт чиглэл өгөх тухай 2013-12-26
А/1143 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-12-30
А/1142 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-12-30
А/1141 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-12-25
А/1140 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-12-25
А/1138 VIII Богд гэгээн Жавзундамба хутагтын хөшөөний шав тавих ёслолын ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-12-30
А/1137 Бүгд Найрамдах Сингапур улсад болох сургалтанд оролцуулах тухай 2013-12-30
А/1136 Шагнал, урамшуулал олгох тухай 2013-12-24
А/1134 Зөвшөөрөл олгох тухай 2013-12-24
А/1133 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-20
А/1132 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-25
А/1131 Хөдөлмөрийн аварга шалгаруулах тухай 2013-12-25
А/1130 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-23
А/1129 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-25
А/1128 Ажлын хэсгийн гишүүнээр томилох тухай 2013-12-25
А/1127 Сургууль байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013-12-25