Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/958 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-22
А/957 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-22
А/956 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-10-22
А/955 Удирдах хороо байгуулах тухай 2013-10-22
А/954 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-21
А/953 Шуурхай зөвлөгөөний журам батлах тухай 2013-10-21
А/952 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-18
А/951 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулж, захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-10-18
А/950 “Үзэсгэлэн, худалдаа” зохион байгуулах тухай 2013-10-16
А/949 БНХАУ-ын Бээжин хотод болох хуралд оролцуулах тухай 2013-10-16
А/948 БНХАУ-ын Бээжин хотод болох чуулга уулзалтанд оролцуулах тухай 2013-10-16
А/947 Япон Улсын Ёокохама хотод болох семинарт оролцуулах тухай 2013-10-16
А/946 Бүтэц, орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-10-16
А/944 Зах, худалдааны төвүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013-10-15
А/943 Ажлын хэсэг томилох тухай 2013-10-15
А/942 Туул, Дунд голын эргийн дагуу амралт зугаалгын бүс байгуулах тухай 2013-10-15
А/941 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-14
А/940 БНСУ-д сургалтанд явуулах тухай 2013-10-14
А/939 БНСУ-д албан томилолтоор явуулах тухай 2013-10-14
А/936 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-10-11