Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1020 Усны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын гүйцэтгэлийг хангах тухай 2013-11-22
А/1018 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-11-22
А/1017 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-11-22
А/1016 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-11-22
А/1015 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-11-21
А/1014 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2013-11-20
А/1013 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-11-20
А/1012 Нийслэлийн Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх тухай 2013-11-20
А/1011 Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсад томилон ажиллуулах тухай 2013-11-20
А/1010 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-11-19
А/1009 Нийслэлийн “Хүүхдийн төлөө зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2013-11-19
А/1008 БНХАУ-д сургалтад оролцуулах тухай 2013-11-15
А/1007 Бүгд Найрамдах Солонгос улсад сургалтад явуулах тухай 2013-11-15
А/1005 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-11-15
А/1004 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-11-15
А/1003 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-11-15
А/1002 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-11-15
А/1001 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-11-15
А/1000 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-11-15
А/983 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай 2013-10-31