Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1107 Худалдан авах ажиллагааг зохион багуулах тухай 2013-12-18
А/1106 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2013-12-17
А/1105 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-17
А/1104 Доржийн гудамж, Монелийн уулзварт гэрлэн дохио суурилуулах тухай 2013-12-17
А/1103 Хөрөнгө оруулалтын ажилд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-12-17
А/1102 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2013-12-17
А/1101 Нийслэлийн 2013 оны “Шилдэг хүүхэд” шалгаруулах арга хэмжээ, Нийслэлийн хүүхдийн багт наадам “Хүслийн шинэ жил” үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-12-17
А/1100 Сургалт зохион байгуулах тухай 2013-12-17
А/1099 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-17
А/1098 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-12-12
А/1097 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-17
А/1096 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-12-17
А/1095 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-12-17
А/1094 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-12-12
А/1093 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-12-17
А/1092 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-12-17
А/1090 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-12-12
А/1089 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-12-12
А/1088 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-12-12
А/1087 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-12-12