Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/11 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2014-01-13
А/10 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-01-14
А/09 Сар шинийн баярыг угтсан зарим арга хэмжээний тухай 2014-01-13
А/08 А.Цэрэнбатад чөлөө олгох тухай 2014-01-27
А/03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-01-08
А/02 Япон Улсын Токио хотод болох сургалтанд оролцуулах тухай 2014-01-03
А/937 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-10
А/1155 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-12-31
А/1154 Эрчим хүч болон ус хангамжийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах тухай 2013-12-30
А/1153 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр өөрчлөх тухай 2013-12-30
А/1152 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр өөрчлөх тухай 2013-12-30
А/1151 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр өөрчлөх тухай 2013-12-30
А/1150 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр өөрчлөх тухай 2013-12-30
А/1149 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-12-27
А/1148 Тайлан мэдээ нэгтгэх тухай 2013-12-27
А/1148 Тайлан мэдээ нэгтгэх тухай 2013-12-30
А/1147 Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2013-12-30
А/1146 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам батлах тухай 2013-12-30
А/1145 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-26
А/1144 Дүүргүүдийн Засаг дарга нарт чиглэл өгөх тухай 2013-12-26