Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/915 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/307, А/309 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013-10-01
А/914 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/913 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/912 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-10-01
А/911 Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар, тэжээлийн кабель шинэчлэлтийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-10-01
А/910 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/909 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/908 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/907 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/906 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-10-01
А/905 Бүгд Найрамдах Солонгос улсад томилолтоор явуулах тухай 2013-09-30
А/904 Журам батлах тухай 2013-09-30
А/903 Шагнах тухай 2013-09-30
А/902 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-09-30
А/901 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-26
А/900 БНСУ-д томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-09-26
А/899 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-09-26
А/898 “Улаанбаатар хотын банк” ХХК, “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК дахь нийслэлийн хувь оролцоог шилжүүлэх тухай 2013-09-25
А/897 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-25
А/896 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-09-23