Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/63 “Монгол цэргийн жавхаа” уралдаан зохион байгуулах тухай 2014-02-04
А/62 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-02-04
А/59 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-02-04
А/140 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-02-28
А/139 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-02-28
А/138 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шатны шинэчлэлтийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-02-28
А/137 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-28
А/134 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-28
А/133 Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээний ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах тухай 2014-02-28
А/132 Эзэмшил газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх, захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2014-02-26
А/131 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулах тухай 2014-02-27
А/130 БНСУ-д албан томилолтоор ажиллах тухай 2014-02-26
А/129 БНСУ-д явуулах тухай 2014-02-26
А/128 Төлөвлөгөө батлах тухай 2014-02-26
А/127 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авах тухай 2014-02-26
А/126 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-26
А/125 Төсвийн хэмнэлт, орлого давалт, үлдэгдэл санхүүжилтийн тухай 2014-02-26
А/124 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-02-26
А/123 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай 2014-02-25
А/122 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2014-02-25