Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1045 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-02
А/1044 Гэр хорооллын хоёрдугаар ээлжийн дахин төлөвлөлтийн тухай 2013-12-03
А/1042 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжлах тухай 2013-12-03
А/1038 Нидерландын Вант Улсад туршлага судлах тухай 2013-12-02
А/999 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-11-15
А/998 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-11-15
А/997 Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого явуулах тухай 2013-11-15
А/996 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-11-15
А/995 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2013-11-14
А/994 Төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээтэй газрыг эзэмшүүлэх тухай 2013-11-14
А/993 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-11-13
А/992 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2013-11-11
А/990 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-11-08
А/989 “Ахмадын хотхон-1” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрлэлийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2013-11-07
А/988 Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсад явуулах тухай 2013-11-07
А/987 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2013-11-07
А/986 Шагнах тухай 2013-11-06
А/985 Япон Улсын Осака хотод явуулах тухай 2013-11-05
А/984 “Иргэний оролцоотой төсөв -2014” хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай 2013-11-01
А/1043 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжлах тухай 2013-11-29