Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/86 Бүгд Найрамдах Сингапур, Солонгос Улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-02-14
А/85 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2014-02-14
А/84 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2014-02-14
А/83 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2014-02-14
А/82 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2014-02-14
А/81 Хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-02-12
А/79 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-02-12
А/78 Техникийн ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-12
А/77 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-02-12
А/76 Төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээтэй газрыг эзэмшүүлэх тухай 2014-02-12
А/75 Төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээтэй газрыг эзэмшүүлэх тухай 2014-02-12
А/74 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-02-12
А/73 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-02-11
А/72 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-13
А/71 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-10
А/69 Б.Энхбаярыг нарийн мэргэжлийн сургалтанд хамруулах тухай 2014-02-07
А/68 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-02-07
А/67 ХБНГУ, Австри Улсад явуулах тухай 2014-02-05
А/66 Япон улсын Нийгата мужид явуулах тухай 2014-02-05
А/65 Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-04