Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/219 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-02
А/218 “Авто худалдааны цогцолбор”-ыг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-31
А/217 Санхүүжилтийн эрх шилжүүлэх тухай 2014-03-31
А/216 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-03-28
А/215 Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам улсад томилон ажиллуулах тухай 2014-03-28
А/214 Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2014-03-27
А/213 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-03-27
А/212 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-03-26
А/211 Урамшуулал олгох тухай 2014-03-26
А/210 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2014-03-26
А/208 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-03-25
А/207 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-03-25
А/206 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2014-03-25
А/205 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2014-03-25
А/204 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2014-03-25
А/203 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-25
А/202 Оюутан- Цэрэг хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай 2014-03-25
А/201 АНУ-ын Аляска мужийн Анкорэйж хотод томилолтоор явуулах тухай 2014-03-24
А/200 Шинжээчийн хэсэг томилох тухай 2014-03-21
А/199 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-03-21