Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/129 БНСУ-д явуулах тухай 2014-02-26
А/128 Төлөвлөгөө батлах тухай 2014-02-26
А/127 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авах тухай 2014-02-26
А/126 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-26
А/125 Төсвийн хэмнэлт, орлого давалт, үлдэгдэл санхүүжилтийн тухай 2014-02-26
А/124 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-02-26
А/123 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай 2014-02-25
А/122 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2014-02-25
А/121 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-02-25
А/120 Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай 2014-02-25
А/119 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-02-24
А/119 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-02-24
А/118 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-02-24
А/116 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-02-24
А/115 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2014-02-24
А/114 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2014-02-24
А/111 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2014-02-21
А/110 Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-21
А/109 Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-21
А/108 Филиппин улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-02-21