Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/73 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-02-11
А/72 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-13
А/71 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-10
А/69 Б.Энхбаярыг нарийн мэргэжлийн сургалтанд хамруулах тухай 2014-02-07
А/68 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-02-07
А/67 ХБНГУ, Австри Улсад явуулах тухай 2014-02-05
А/66 Япон улсын Нийгата мужид явуулах тухай 2014-02-05
А/65 Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-04
А/63 “Монгол цэргийн жавхаа” уралдаан зохион байгуулах тухай 2014-02-04
А/62 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-02-04
А/59 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-02-04
А/140 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-02-28
А/139 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-02-28
А/138 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шатны шинэчлэлтийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-02-28
А/137 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-28
А/134 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-28
А/133 Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээний ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах тухай 2014-02-28
А/132 Эзэмшил газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх, захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2014-02-26
А/131 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулах тухай 2014-02-27
А/130 БНСУ-д албан томилолтоор ажиллах тухай 2014-02-26