Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/314 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-04-21
А/313 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-04-21
А/311 ХБНГУ, Голланд, Франц, Бельги улсуудад томилолтоор явуулах тухай 2014-04-18
А/310 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-04-18
А/307 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-18
А/306 Төсвийн үлдэгдэл санхүүжилтийн тухай 2014-04-22
А/305 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2014-04-18
А/304 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-18
А/303 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2014-04-18
А/302 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-04-18
А/301 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу сонгогдсон байршлуудад баригдах авто зам, ус зайлуулах шугам сүлжээ, гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөл боловсруулах тухай 2014-04-18
А/300 Захирамжийн заалтыг хүчингүй болгох тухай 2014-04-18
А/299 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-18
А/298 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-18
А/297 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-18
А/296 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-18
А/294 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-25
А/293 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох, тээвэрлэхийг түр хориглох, хүнд даацын автомашины тээвэрлэлтэд тавигдах хяналтыг эрчимжүүлэх тухай 2014-04-18
А/292 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн бүртгэлтэй холбоотой нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-04-17
А/291 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-17