Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/94 Контракт дүгнэх тухай 2014-02-18
А/93 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-17
А/92 Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2014-02-17
А/91 Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-17
А/90 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн шилжүүлэх, хөрөнгө гаргах тухай 2014-02-17
А/89 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2014-02-17
А/88 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2014-02-17
А/87 Беларусь Улсын Минск хотод томилолтоор явуулах тухай 2014-02-17
А/86 Бүгд Найрамдах Сингапур, Солонгос Улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-02-14
А/85 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2014-02-14
А/84 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2014-02-14
А/83 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2014-02-14
А/82 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2014-02-14
А/81 Хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-02-12
А/79 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-02-12
А/78 Техникийн ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-12
А/77 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-02-12
А/76 Төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээтэй газрыг эзэмшүүлэх тухай 2014-02-12
А/75 Төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээтэй газрыг эзэмшүүлэх тухай 2014-02-12
А/74 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-02-12