Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/157 Санхүүжилтийн түр горим тогтоох тухай 2014-03-13
А/156 Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны дүрэм, бүтэц, орон тоо батлах тухай 2014-03-11
А/154 Инженерийн хийцтэй худаг барих тухай 2014-03-10
А/152 Байгаль орчинд учруулж буй хохиролтой холбоотойгоор хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2014-03-07
А/149 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-06
А/148 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-03-06
А/147 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-03-05
А/146 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2014-03-05
А/145 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажил зохион байгуулах тухай 2014-03-04
А/144 “Хорека Улаанбаатар-2014” үзэсгэлэн, “Найрсаг Улаанбаатар” олон улсын тэмцээн зохион байгуулах тухай 2014-03-04
А/143 Хөрөнгө оруулалтын ажлын хяналтыг сайжруулах тухай 2014-03-04
А/142 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-03-04
А/141 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2014-03-04
А/136 Сургалт зохион байгуулах тухай 2014-03-03
А/135 Улаанбаатарын их сургуулийг байгуулах ажлын бэлтгэл хангах тухай 2014-03-28
А/99 Шагнах тухай 2014-02-19
А/98 Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 93 жилийн ойг тэмдэглэх тухай 2014-02-19
А/97 Зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014-02-17
А/96 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-02-17
А/95 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2014-02-18