Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/345 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2014-04-29
А/344 Шагнах тухай 2014-04-29
А/343 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-04-28
А/342 Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг зохион байгуулах тухай 2014-04-28
А/341 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай 2014-04-28
А/340 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-04-28
А/339 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-04-28
А/337 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-04-28
А/336 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-04-28
А/334 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-25
А/333 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-25
А/332 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-25
А/331 Австри Улсын Вена хотод томилон ажиллуулах тухай 2014-04-24
А/330 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-24
А/329 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-04-24
А/328 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-24
А/328 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-24
А/327 Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014-04-24
А/326 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-24
А/325 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-04-24