Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/234 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх, байршил шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/233 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-04
А/232 БНСУ-д албан томилолтоор явуулах тухай 2014-04-04
А/231 БНСУ-д сургалтаар явуулах тухай 2014-04-04
А/230 БНСУ-д албан томилолтоор явуулах тухай 2014-04-04
А/229 БНСУ-д албан томилолтоор явуулах тухай 2014-04-04
А/228 Авто зам, замын байгууламжийн трасс, түүний хамгаалалтын бүсийн байршлыг тогтоож, газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-04-03
А/227 Ойжуулалтын ажлын эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-03
А/226 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-03
А/225 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-03
А/224 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-04-03
А/223 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-04-03
А/222 Балетын тайз шинээр бий болгох тухай 2014-04-02
А/221 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-04-02
А/220 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн цэгийг татан буулгах тухай 2014-04-02
А/219 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-02
А/218 “Авто худалдааны цогцолбор”-ыг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-31
А/217 Санхүүжилтийн эрх шилжүүлэх тухай 2014-03-31
А/216 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-03-28
А/215 Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам улсад томилон ажиллуулах тухай 2014-03-28