Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/417 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-05-27
А/416 Шагнах тухай 2014-05-26
А/415 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-05-26
А/414 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-05-26
А/413 Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын захирлуудын хөдөлмөрийн хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай 2014-05-26
А/412 Ой тэмдэглэх тухай 2014-05-26
А/411 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-23
А/410 Агаарын бохирдлын суурин эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэл явуулах тухай 2014-05-23
А/409 Журам батлах тухай 2014-05-23
А/408 Цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдын сургалт явуулах тухай 2014-05-21
А/407 ХБНГУ-ын Берлин хотод томилолтоор явуулах тухай 2014-05-21
А/406 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-20
А/406 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-20
А/405 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-20
А/404 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны ”Журам батлах тухай” 5/14 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх тухай 2014-05-20
А/403 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-05-20
А/402 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014-05-20
А/401 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014-05-20
А/400 Ажлын хэсэг томилох тухай 2014-05-20
А/398 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2014-05-17