Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1166 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-10-01
А/1165 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2020-10-01
А/1164 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2020-09-30
А/1163 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2020-09-30
А/1162 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-09-30
А/1161 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-09-30
А/1160 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-09-30
А/1159 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-09-30
А/1158 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-09-30
А/1157 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-09-30
А/1156 Түүхий нүүрсний тээвэрлэлт, хэрэглээнд хяналт тавих тухай 2020-09-30
А/1155 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж байгуулах тухай 2020-09-30
А/1154 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-09-30
А/1153 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-09-30
А/1152 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, нэр, хаяг өөрчлөх тухай 2020-09-30
А/1151 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2020-09-30
А/1150 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-09-30
А/1149 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-09-30
А/1148 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-09-30
А/1147 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-09-30