Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/85 Удирдах хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай 2018-01-30
А/83 Гүйцэтгэлийн гэрээ байгуулах тухай 2018-01-29
А/82 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-29
А/81 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-26
А/80 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-26
А/79 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-26
А/78 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-26
А/77 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-26
А/76 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-01-26
А/75 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-26
А/74 Цэргийн бэлтгэл сургалт явуулах тухай 2018-01-26
А/71 Сар шинийн баярыг тохиолдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-01-25
А/69 Өмч худалдан авах ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-01-25
А/67 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-24
А/64 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-01-23
А/62 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-01-23
А/61 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-23
А/60 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-23
А/59 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-23
А/57 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-23