Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1223 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-12-24
А/1221 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-12-21
А/1219 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2018-12-21
А/1218 Ерөнхий боловсролын сургуулийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018-12-21
А/1217 Цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018-12-21
А/1213 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2018-12-17
А/1212 Журам батлах тухай 2018-12-17
А/1211 Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-12-14
А/1209 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-12-14
А/1208 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018-12-14
А/1207 Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийг эрчимжүүлэх тухай 2018-12-14
А/1206 Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах тухай 2018-12-14
А/1205 Гадаад томилолтын тухай 2018-12-13
А/1204 Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгаа хийх тухай 2018-12-12
А/1202 Хамтарсан зохицуулах хороо байгуулах тухай 2018-12-12
А/1200 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-12-07
А/1199 Захирамжийн хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-07
А/1198 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-07
А/1185 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-12-07
А/1182 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-07