Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/581 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-30
А/580 Авто замын ашиглалтыг сайжруулах тухай 2020-04-30
А/578 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-30
А/573 Дадлага сургууль зохион байгуулах тухай 2020-04-29
А/572 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийг элсүүлэх тухай 2020-04-29
А/571 Нэр өөрчлөх тухай 2020-04-29
А/570 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-29
А/568 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2020-04-24
А/567 Журам батлах тухай 2020-04-23
А/566 100 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгыг нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2020-04-23
А/565 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2020-04-23
А/563 Мал амьтны сэг зэм устгах, халдваргүйтгэл хийх, шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2020-04-23
А/562 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2020-04-22
А/561 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-04-22
А/551 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-04-21
А/550 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-21
А/549 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-21
А/548 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-20
А/545 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-20
А/543 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-20