Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/606 Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай 2020-05-04
А/605 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-05-04
А/604 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-05-04
А/603 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-05-04
А/602 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-04
А/601 Стандарт батлах тухай 2020-05-04
А/600 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2020-05-04
А/598 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2020-05-01
А/597 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2020-05-01
А/596 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2020-05-01
А/595 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2020-05-01
А/593 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-04-30
А/592 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-04-30
А/591 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-30
А/590 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-04-30
А/588 Эрх олгох тухай 2020-04-30
А/587 Эрх олгох тухай 2020-04-30
А/586 Ашиглалтын өмнөх захиргааны үйл ажиллагааны нэгжийн чиг үүргийг хариуцуулах тухай 2020-04-30
А/584 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-04-30
А/582 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-30