Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/633 Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай 2020-05-11
А/632 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, нэр өөрчлөх тухай 2020-05-11
А/631 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-05-08
А/630 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-05-08
А/629 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-05-08
А/628 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2020-05-08
А/627 Газар албадан чөлөөлөх тухай 2020-05-06
А/626 Газар чөлөөлж, барилга албадан буулгах тухай 2020-05-06
А/625 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2020-05-06
А/624 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр хугацаагаар хориглох тухай 2020-05-05
А/620 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2020-05-05
А/618 Газар чөлөөлж, барилга албадан буулгах тухай 2020-05-04
А/617 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-04
А/616 Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа зарим арга хэмжээний тухай 2020-05-04
А/615 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-04
А/614 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-04
А/613 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-05-04
А/612 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2020-05-04
А/611 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2020-05-04
А/610 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, хаяг, байршил өөрчлөх тухай 2020-05-04