Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/462 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/461 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/460 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/459 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-04-07
А/458 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, нэр өөрчлөх тухай 2020-04-07
А/456 Хотын стандартын баримт бичгийг мөрдүүлэх тухай 2020-04-06
А/455 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-04-06
А/454 Ногоон бүсийн зусланд газрын зөрчил арилгах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-04-06
А/453 Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2020-04-03
А/448 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-31
А/439 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-30
А/438 Түр зогсоох тухай 2020-03-30
А/436 Коронавируст /КОВИД-19/ халдвараас иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2020-03-30
А/430 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай 2020-03-27
А/421 Захирамжийн хавсралтын зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2020-03-25
А/372 Захирамжийн хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 2020-03-18
А/369 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-03-18
А/366 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-16
А/359 Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт, шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-03-16
А/357 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-03-13