Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/611 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2020-05-04
А/610 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, хаяг, байршил өөрчлөх тухай 2020-05-04
А/609 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, хаяг, байршил, нэр, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2020-05-04
А/608 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-04
А/607 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-04
А/606 Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай 2020-05-04
А/605 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-05-04
А/604 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-05-04
А/603 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-05-04
А/602 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-04
А/601 Стандарт батлах тухай 2020-05-04
А/600 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2020-05-04
А/598 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2020-05-01
А/597 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2020-05-01
А/596 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2020-05-01
А/595 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2020-05-01
А/593 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-04-30
А/592 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-04-30
А/591 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-04-30
А/590 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-04-30