Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1188 “Сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах тухай” 2019-11-12
А/1187 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-11-12
А/1186 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-11-12
А/1185 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-11-12
А/1184 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-11-12
А/1183 Гадаад томилолтын тухай 2019-11-11
А/1182 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-11-11
А/1181 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-11-11
А/1179 Авто замын арчилгаа, үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 2019-11-08
А/1175 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-11-08
А/1174 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-11-08
А/1173 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-11-08
А/1171 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-11-08
А/1170 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-11-08
А/1169 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-11-08
А/1168 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-11-08
А/1167 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-11-08
А/1166 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-11-08
А/1164 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай 2019-11-07
А/1163 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-07