Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1217 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-19
А/1215 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-11-18
А/1212 Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-11-15
А/1211 Гадаад томилолтын тухай 2019-11-15
А/1209 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2019-11-14
А/1208 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-11-14
А/1206 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-14
А/1204 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-14
А/1201 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-11-13
А/1200 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2019-11-13
А/1199 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-11-13
А/1198 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-11-13
А/1197 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-11-13
А/1196 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-11-13
А/1195 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-11-13
А/1194 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-11-13
А/1193 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-11-13
А/1192 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-13
А/1190 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2019-11-13
А/1189 “Эрүүл залуус аян” зохион байгуулах тухай 2019-11-12