Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/356 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-04-22
А/355 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-04-22
А/354 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-04-22
А/353 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-04-22
А/352 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-04-22
А/351 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-04-22
А/350 Ой тэмдэглэх тухай 2019-04-22
А/348 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-22
А/347 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-22
А/346 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-22
А/345 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, хуралдааны журмыг шинэчлэн батлах тухай 2019-04-22
А/342 Жагсаал, цуглаан албадан тараах тухай 2019-04-22
А/339 Ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 2019-04-19
А/338 Авто зам, замын байгууламжийг түр хаах тухай 2019-04-19
А/337 Нийгмийн хэв журам хангах зарим арга хэмжээний тухай 2019-04-19
А/330 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-18
А/329 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-04-18
А/328 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-04-18
А/327 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-18
А/323 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-04-17