Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/359 Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт, шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-03-16
А/357 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-03-13
А/349 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-03-13
А/348 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2020-03-13
А/347 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-03-13
А/346 Угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлээс хамгаалах зарим арга хэмжээний тухай 2020-03-13
А/344 Нийтийн эдэлбэр газрыг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-03-11
А/339 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, нэр өөрчлөх тухай 2020-03-11
А/333 Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2020-03-10
А/321 Татварын буцаан олголтын тухай 2020-03-09
А/264 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/263 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/262 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/261 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/260 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/259 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/258 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/257 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/256 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28
А/255 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-02-28