Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/59 Хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалт явуулах тухай 2019-01-29
А/58 Улаанбаатар хотын жуулчны мэдээллийн төвүүдийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай 2019-01-29
А/57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-29
А/56 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-01-29
А/54 Сар шинийн баярыг тохиолдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-01-25
А/53 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-01-24
А/51 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-01-24
А/49 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-24
А/48 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-01-23
А/46 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-01-23
А/45 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2019-01-23
А/44 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2019-01-22
А/43 Агаар цэвэршүүлэгчийг хуваарилах тухай 2019-01-22
А/42 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай 2019-01-22
А/41 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-01-22
А/40 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-01-22
А/38 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-01-21
А/37 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-01-21
А/36 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай 2019-01-21
А/35 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай 2019-01-21