Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/735 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018-08-16
А/734 Захирамжийн хавсралтын зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2018-08-16
А/733 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-16
А/732 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-16
А/730 Гадаад томилолтын тухай 2018-08-16
А/728 Захирамжийн хавсралтын зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2018-08-16
А/727 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2018-08-16
А/726 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-08-16
А/725 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-08-15
А/724 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-08-15
А/723 Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-08-15
А/722 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-08-14
А/721 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-08-14
А/719 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-10
А/718 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-08-10
А/716 Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018-08-09
А/713 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-08-08
А/712 Сэрэмжлүүлэг тараах материал бэлтгэн хэвлүүлэх тухай 2018-08-08
А/711 Гадаад томилолтын тухай 2018-08-07
А/710 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-08-07