Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/420 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2018-05-10
А/418 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-05-09
А/415 Захирамжийн хавсралтын зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2018-05-09
А/413 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-05-09
А/412 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-05-09
А/411 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-05-09
А/410 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-05-09
А/409 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-05-09
А/408 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-05-09
А/407 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-09
А/406 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчинтэй тэмцэх тухай 2018-05-09
А/405 Гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах тухай 2018-05-09
А/404 Аян зохион байгуулах тухай 2018-05-09
А/403 Гадаад томилолтын тухай 2018-05-09
А/402 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-05-08
А/401 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-05-08
А/394 Гадаад томилолтын тухай 2018-05-07
А/393 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018-05-07
А/391 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-05-04
А/389 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-05-04