Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/832 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 2017-11-07
А/830 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2017-11-06
А/829 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-11-06
А/828 Гадаад томилолтын тухай 2017-11-06
А/827 Гадаад томилолтын тухай 2017-11-06
А/826 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-03
А/825 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2017-11-03
А/824 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-03
А/823 Аян зохион байгуулах тухай 2017-11-03
А/822 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-11-03
А/821 24 цагаар худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2017-11-02
А/819 Шагнах тухай 2017-11-07
А/818 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2017-10-31
А/817 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2017-10-31
А/816 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2017-10-31
А/815 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2017-10-31
А/814 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2017-10-31
А/813 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2017-10-30
А/811 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2017-10-27
А/808 Шагнах тухай 2017-10-26