Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/160 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-23
А/159 Гадаад томилолтын тухай 2018-02-23
А/158 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-23
А/156 Газар ашиглуулах тухай 2018-02-23
А/154 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-23
А/153 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-02-23
А/150 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-02-21
А/143 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-02-19
А/142 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-02-19
А/141 Ой тэмдэглэх тухай 2018-02-19
А/138 Гадаад томилолтын тухай 2018-02-14
А/126 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-02-08
А/120 Авто замын хөдөлгөөн зохицуулах гэрэл дохионы засвар арчлалт хийх, шилэн кабель татах ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-02-08
А/117 Ерөнхий боловсролын сургуулийн улсын дугаар олгох тухай 2018-02-08
А/116 Эрх олгох тухай 2018-02-08
А/114 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-08
А/112 Сар шинийн баярын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-02-08
А/107 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-06
А/105 Эрх олгох тухай 2018-02-05
А/103 Цэргийн мэргэжил олгох сургалтыг зохион байгуулах тухай 2018-02-05