Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/237 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2017-04-14
А/236 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-04-14
А/235 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-04-14
А/234 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-14
А/232 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-14
А/223 Авто зогсоолыг стандартын дагуу тэмдэгжүүлэх, зорчих хөдөлгөөний эрчмийг сайжруулах тухай 2017-04-14
А/221 Ой, хээрийн түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-04-14
А/219 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2017-04-14
А/217 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-13
А/216 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2017-04-13
А/214 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-12
А/213 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-12
А/212 Нэр өөрчлөх тухай 2017-04-12
А/210 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-12
А/209 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-12
А/205 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2017-04-12
А/204 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-10
А/203 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй зарим орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж, барилгажуулах тухай 2017-04-10
А/198 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-07
А/197 Нийслэлийн өмчийг гэрээгээр ашиглуулах тухай 2017-04-07