Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/304 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-12
А/303 Гадаад томилолтын тухай 2017-05-12
А/302 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-12
А/301 “Автомашингүй өдөр” зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-05-16
А/300 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-11
А/299 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-05-16
А/298 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-05-16
А/297 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-05-16
А/296 Гадаад томилолтын тухай 2017-05-16
А/292 Илтгэлийн уралдаан зохион байгуулах тухай 2017-05-16
А/291 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-16
А/290 Гадаад томилолтын тухай 2017-05-16
А/288 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-16
А/287 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 2017-05-16
А/285 Тээврийн хэрэгсэл худалдан авах тухай 2017-05-16
А/284 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-05-16
А/283 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-16
А/282 “Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж” ОНӨТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-05-16
А/281 Сургалт зохион байгуулах тухай 2017-05-16
А/279 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-05