Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/946 Газар эзэмших эрх олгосон шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай 2019-09-13
А/945 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-09-13
А/944 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-09-13
А/943 Нийслэлийн Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнд гишүүн шинээр нэмэх тухай 2019-09-13
А/942 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-09-13
А/941 Нийслэлийн 2019 оны хоёрдугаар ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-13
А/939 Журам батлах тухай 2019-09-12
А/938 “Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз” УТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2019-09-12
А/937 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2019-09-12
А/934 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-09-12
А/933 “Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2019-09-11
А/932 “Цэвэр агаартай-автомашингүй өдөр” зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-09-11
А/931 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-11
А/930 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-11
А/929 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-11
А/927 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-11
А/925 Телехяналтын камеруудын байршлын төлөвлөгөөг батлах тухай 2019-09-10
А/924 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-10
А/923 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-10
А/922 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-10