Захиалагчийн хяналт тавих тухай

2014-04-18 00:00:00
2014 оны 04 сарын 18 өдөр                                                    дугаар А/305                                 Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Нийслэлийн 2014 оны төсөв батлах тухай”                       13/51 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд санхүүжих нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1098 дугаар захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас авран хамгаалах техник хэрэгсэл худалдан авах ажилд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Онцгой байдлын газар /Н.Уламбаяр/-т даалгасугай.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                            Э.БАТ-ҮҮЛ